Ouderraad(OR)

De Ouderraad (OR) bestaat dit jaar uit zeven ouders. De OR beschikt over een budget (de ouderbijdragen) en organiseert daarmee in samenwerking met het team door het hele jaar heen activiteiten. De OR heeft hierbij vooral een coördinerende taak.

Er zijn verschillende commissies, zoals de tuincommissie, de luizenmoeders, de bibliotheekouders, sport, enz.
Soms is het hard werken in zo'n commissie, maar het is ook altijd heel gezellig, en: nieuwe ouders zijn altijd welkom! De telefoonnummers van de ouderraadsleden vindt u in de Gele Gids.

Alle OR-vergaderingen zijn openbaar, de OR publiceert de vastgestelde  notulen op het mededelingenbord bij de hoofdingang. Aan het begin van het schooljaar maakt de penningmeester van de OR de balans op van het voorgaande schooljaar in de zgn. begroting. Dit is de verantwoording van  inkomsten en uitgaven. Tevens heeft u inzage in de jaarcijfers.
 

Leden van de Ouderraad

Ellen van Seben (moeder van Lars en Lena)
Marijgje Wijers (moeder van Joost en Janne)
Matthijs Edelman (vader van Woud, Storm, Bryn en Kai)
Karen Eilers (moeder van Rolando)
Renate Wesselink (moeder van Max en Isis)
Adriëlle Bloemendaal (moeder van Lente en Merel)
  voorzitter
  secretaris
  ouderlid
  penningmeester
  penningmeester
  ouderlid
Edwin Helsloot (vader van Free)   ouderlid
Inez Bustamante de la Fuente (moeder van Mila en Abel)
Carolien de Vrieze
Karin Abelskamp
  ouderlid
  teamlid
  teamlid