De middenbouw

Informatie over de middenbouw

In een middenbouw groep zitten volgens het montessoriprincipe kinderen van 6, 7 en 8 jaar bij elkaar.
Op onze school zijn momenteel vier middenbouw groepen.

In middenbouw 1 (MB1) staan Annemieke en Oesha voor de groep.
In middenbouw 2 (MB2) staan Esmeralde en Oesha voor de groep.
In middenbouw 3 (MB3) staan Petra en Oesha voor de groep.
In middenbouw 4 (MB4) staan Astrid en Oesha voor de groep.
Op vrijdagmiddag staat Rianne voor groep 5.


Start van de dag
In de middenbouw wordt verwacht dat de leerlingen 's morgens al weten welke werkjes zij die dag willen gaan doen. Er zijn ook groepslessen: lees-, spelling- en rekeninstructie, voor oudere leerlingen ook bijvoorbeeld aardrijkskundeles. Andere activiteiten die met de hele groep plaatsvinden zijn bijvoorbeeld bewegingsonderwijs en muziek.
De leerlingen werken op verschillende manieren met de leerstof. Daarbij worden montessorimaterialen gebruikt. Verder wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmaterialen en methoden die voor het montessori onderwijs worden aangepast. Ook werken leerlingen met computers, zij maken gebruik van educatieve programma's en leren globaal welke mogelijkheden digitale informatiemedia hebben.

Lezen en schrijven
In de middenbouw gaat het lees- en schrijfproces uit de onderbouw verder.
De leesontwikke­ling wordt op de voet gevolgd door de leerkracht. De leerling laat zelf zien welke letters, woorden en zinnen hij al kent. In de verschillende werkvormen van het technisch lezen is de leerstof in leespakketten verdeeld.
Alle leerlingen kunnen zo in eigen tempo en op eigen niveau zelfstandig aan de slag. Tegelijk met het lezen, leren zij schrijven. Zodra de leerlingen lezen en schrijven beheersen, wordt een begin gemaakt met spelling. De spelling- en stelmethode 'Spelling op maat'  is aangepast voor montessoriaans gebruik. De leerlingen houden regelma­tig spreekbeurten, boekbesprekingen, gesprekken en zij doen taalspelletjes.
De leerkrachten bieden individuele lesjes over het maken van opstellen en verhalen, begrijpend lezen, ontleden en woordbenoemen.
Voor de leerlingen is er volop keuze uit de Taal;doen!-kast.