De middenbouw

Informatie over de middenbouw


In een middenbouw groep zitten volgens het montessoriprincipe kinderen van 6, 7 en 8 jaar bij elkaar, oftewel groep 3/4/5. Op onze school zijn momenteel vier middenbouw groepen.

In middenbouw 1 (MB1) staan Natasja  en Annemieke voor de groep.
In middenbouw 2 (MB2) staan Kamilla en Ruben voor de groep.
In middenbouw 3 (MB3) staan Petra en Oesha voor de groep.
In middenbouw 4 (MB4) staan Astrid en Oesha voor de groep.

Start van de dag

In de middenbouw wordt verwacht dat de leerlingen 's morgens
al weten welke werkjes zij die dag willen gaan doen.


Rekenen

De leerlingen werken op verschillende manieren met de leerstof.
Daarbij worden montessorimaterialen gebruikt, zoals in onderstaande rekenlesjes:


   

  

Lezen en schrijven

In de middenbouw gaat het lees- en schrijfproces uit de onderbouw verder.
De leesontwikke­ling wordt op de voet gevolgd door de leerkracht. De leerling laat zelf
zien welke letters, woorden en zinnen hij al kent. In de verschillende werkvormen van het
technisch lezen is de leerstof in leespakketten verdeeld.


 

    

'Taal: doen!-kast'

Voor de leerlingen is er volop keuze uit de 'Taal: doen!-kast'. Alle leerlingen kunnen zo in
eigen tempo en op eigen niveau zelfstandig aan de slag. Zodra de leerlingen lezen en schrijven
beheersen, wordt een begin gemaakt met spelling. De leerkrachten bieden individuele
lesjes over het maken van opstellen en verhalen, begrijpend lezen, ontleden en woordbenoemen.


  

  

   

Verder wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmaterialen en methoden die voor het
montessori onderwijs worden aangepast. Ook werken leerlingen met computers; zij
maken gebruik van educatieve programma's en leren globaal welke mogelijkheden
digitale informatiemedia hebben.


Kosmisch onderwijs

Kosmisch onderwijs, waar in de onderbouw een begin mee wordt gemaakt,
komt ook in de  middenbouw veelvuldig aan de orde met een gevarieerd en aantrekkelijk
aanbod van onderwerpen en materialen.