Taalmateriaal

Uit de hele wereld kwamen bezoekers naar Rome om de 'wonderkinderen' van Maria Montessori te aanschouwen in haar eerste school. Het wonder dat zo de aandacht trok, was dat kinderen uit analfabetische gezinnen spontaan waren gaan schrijven en lezen, nadat ze met heel eenvoudige materialen hadden gewerkt. Dit waren schuurpapieren letters waarmee ze kennis maakten met de vorm van de letters. Daarna de losse letters uit de letterdozen waarmee ze deze letters tot woorden konden vormen.
Elke woordsoort wordt voorgesteld door een symbool van een bepaalde vorm en kleur. Zo zijn de symbolen voor de "statische" woordsoorten bijvoorbeeld driehoekig en voor de "dynamische" rond. Door het gebruik van taalsymbolen worden vaste zinspatronen zichtbaar gemaakt. Vervolgens metalen inlegfiguren waarmee ze de controle over het schrijfgereedschap onder de knie kregen. Het doel van de schuurpapieren letters is het leren van letters door het voelen van de vorm, gecombineerd met het horen en uitspreken van de klank en het zien van het symbool. Het materiaal bereidt voor op het vormen en schrijven van woorden. Het materiaal bestaat uit rose gelakte plankjes waarop de medeklinkers, plus blauwe plankjes waarop de klinkers in schuurpapier zijn aangebracht. Het werken met de metalen inlegfiguren is een directe voorbereiding tot het schrijven. Door het invullen van de figuren herhaalt het kind de beweging die nodig is voor het handschrift en het hanteren van het schrijfgereedschap. Bij het inkleuren en combineren van de figuren wordt het gevoel voor kleurcombinaties en vlakverdelingen gestimuleerd. Als het kind schuurpapieren letters gevoeld heeft en de letters kent, kan het met de losse letters woordjes leggen.

Gerelateerde afbeelding