Rekenmateriaal

Van al het Montessorimateriaal is het rekenmateriaal misschien wel het meest aantrekkelijk. Het is mooi, opvallend en in zijn eenvoud hoogst doeltreffend. Door handelen komen de kinderen tot abstract rekenen. Ze slaan hierbij begrippen en standaard-procedures op, waarop een beroep kan worden gedaan als na verloop van tijd alleen nog abstract wordt gewerkt; het begrip is er dan al. Het aanbieden van de rekenstokken betekent de eerste kennismaking met lineair geordende hoeveelheden van één tot tien en de namen van de corresponderende cijfers. De stokken geven in afwisselend rood en blauw gekleurde eenheden aan de hoeveelheden één (= 10 cm) tot tien (= 1 meter). Wanneer het kind de cijfers heeft geleerd kan het deze symbolen bij de stokken leggen. Op deze manier ontdekt het ook de volgorde van de getallen. Bij de rekenstokken worden cijfers op plankjes gebruikt. Het kralenmateriaal kan gebruikt worden als telmateriaal, als materiaal voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, als voorbereiding voor machtsverheffen en worteltrekken en voor het werken in andere talstelsels. Het materiaal voor de tafels van vermenigvuldiging helpt kinderen deze tafels te maken en te noteren. Indirect doel is het memoriseren van de tafels van vermenigvuldiging. Uit de kaartjes met de cijfers 1 tot en met 10 wordt bijvoorbeeld kaartje 6 in de gleuf geschoven. Met de kralen kunnen de kinderen dan de tafel van 6 leggen. Onder de op het bord gedrukte cijfers 1 tot en met 10 worden dan steeds zes kralen gelegd. Na elk vermenigvuldigings-sommetje worden de kralen geteld. Elke uitkomst wordt genoteerd op het gedrukte formulier. Doel van het gouden materiaal  is de eerste introductie in het tientallig stelsel, plus de namen en de hoeveelheden 1 - 10 - 100 - 1000.

Afbeeldingsresultaat voor montessorimateriaal rekenen