De bovenbouw

In een bovenbouwgroep zitten volgens het montessoriprincipe kinderen van 9, 10 en 11 jaar
bij elkaar. Op onze school zijn momenteel vier bovenbouwgroepen.

In bovenbouw 1(BB1) staat Iris voor de groep.
In bovenbouw 2(BB2) staan Hanneke en Karin voor de groep.
In bovenbouw 3(BB3) staan Ria en Karin voor de groep.
In bovenbouw 4(BB4) staan Pauline en Karin voor de groep.


Algemene werkwijze
In een bovenbouw wordt voortgeborduurd op hetgeen de kinderen in de onder- en
middenbouw geleerd hebben en er komen nieuwe onderwerpen bij. Het grote verschil
tussen een midden- en een bovenbouwleerling is, dat een bovenbouwer hoe langer hoe
meer op de buitenwereld gericht is en in steeds hogere mate abstract kan denken.
Een groot deel van de dagelijkse werktijd wordt door de kinderen zelf gepland.
Ze kiezen in grote lijnen zelf waaraan gewerkt wordt en hoe lang ze daarmee verder gaan.
Daarbij worden ze individueel begeleid door de leerkrachten.
Toch zijn er ook zijn er groepslessen, bijvoorbeeld voor lees-, taal- en rekeninstructie;
algemene lessen worden juist vooral ingezet in het kader van kosmisch onderwijs.
Andere activiteiten die met de hele groep plaatsvinden zijn bijvoorbeeld bewegingsonderwijs,
handvaardigheid en muziek.
De leerlingen werken op verschillende manieren en op verschillende niveaus met de leerstof.
Daarbij worden montessorimaterialen gebruikt. Verder wordt gebruik gemaakt van diverse
hulpmaterialen en methoden die voor het montessori-onderwijs zijn aangepast.
Ook werken leerlingen met computers, zij maken gebruik van educatieve programma's en
leren globaal welke mogelijkheden digitale informatiemedia bieden.
 
Taal en lezen
Schriftelijke vaardigheden worden onder andere met de Montessori-taalset en
'Woordbouw Nieuw' geoefend: spelling, redekundig en taalkundig ontleden,
schrijven van verhalen en gedichten.

  
Ook begrijpend en studerend lezen en taalexpressie (zoals drama) komen regelmatig aan de orde. 
In de bovenbouw wordt gewerkt met de methode 'Begrijpend en studerend lezen voor de bovenbouw'.
Ook kunnen wij geregeld gebruik maken van de leesbevorderende projecten van onze
stadsbibliotheek, de Bblthk. Engels wordt aangeboden via de Engelse taalset, waarbij
de nadruk ligt op begrip en mondelinge beheersing van het Engels (luister- en spreekvaardigheid).

Rekenen
Rekenstof wordt op veel verschillende manieren en niveaus aangeboden: materiaal
wordt gebruikt om eerst op concreet niveau te oefenen, langzamerhand wordt de stap naar
een abstract niveau gemaakt. Er wordt onder andere gewerkt met stof uit de methode
Rekenrijk en ook die is aangepast aan het montessorionderwijs. In de groepslessen leren
de kinderen van elkaar verschillende rekenstrategieën te begrijpen en gebruiken.

  Presentaties
Ook in de bovenbouw houden de leerlingen voordrachten over een boek of een zelfgekozen onderwerp.
Zij leren de presentaties van zichzelf en anderen kritisch te beluisteren en bekijken. Opbouwende kritiek, vragen en opmerkingen, leiden vaak tot levendige discussies. Daarin worden andere vormen van taalgebruik aangeleerd: argumenten te gebruiken en te weerleggen, opkomen voor zichzelf en anderen. Dit helpt hen sociale vaardigheden te ontwikkelen.