Sporten en bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs in midden- en bovenbouw
Elke middenbouw- en bovenbouwgroep heeft wekelijks bewegingsonderwijs in een gymzaal buiten de school.
De lessen worden dit jaar door een vakleerkracht verzorgd.

De groepen van de midden- en bovenbouw die om 8.30 uur een gymles hebben, starten om 8.15 uur bij
gymzaal De Vlinder, Hollandseweg 7b, 6706 KN Wageningen, telefoon: 0317-420935. 
Verder verzoeken wij u dringend om te zorgen voor goede gymschoenen, sieraden thuis te laten en lange
haren in een staart te doen. Tevens doucht de bovenbouw na de gymles; geeft u dus een handdoek mee.
Dit alles vinden wij belangrijk in verband met de hygiëne en de veiligheid.

Hieronder volgt het gymnastiekrooster van 2022 - 2023:      

Bovenbouw   Middenbouw
Maandag         08.30 -10.00 BB2   Dinsdag        08.30 - 09.40 MB1
Maandag         10.00 - 11.30 BB1   Dinsdag        09.40 - 10.50 MB4
Maandag         12.15 - 13.45 BB4   Dinsdag        10.50 - 12.00 MB2
Woensdag      08.30- 10.00 BB3   Dinsdag        12.30 - 13.40 MB3