Sporten en bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs in midden- en bovenbouw
Elke middenbouw- en bovenbouwgroep heeft wekelijks bewegingsonderwijs in een gymzaal buiten de school.
De lessen worden dit jaar door een vakleerkracht verzorgd.

De groepen van de midden- en bovenbouw die om 8.30 uur een gymles hebben, starten om 8.15 uur bij
gymzaal De Vlinder, Hollandseweg 7b, 6706 KN Wageningen, telefoon: 0317-420935. 
Verder verzoeken wij u dringend om te zorgen voor goede gymschoenen, sieraden thuis te laten en lange
haren in een staart te doen. Tevens doucht de bovenbouw na de gymles; geeft u dus een handdoek mee.
Dit alles vinden wij belangrijk in verband met de hygiëne en de veiligheid.

Hieronder volgt het gymnastiekrooster van 2020 - 2021:      
 

Bovenbouw   Middenbouw
Maandag        8.30 - 10.00 BB4   Dinsdag      8.30 - 9.30 MB4
Maandag        10.00 - 11.30 BB2   Dinsdag      9.30 - 10.30 MB1
Maandag        12.15 - 13.45 BB1   Dinsdag      10.30 - 11.30 MB3
Woensdag      8.30 - 10.00 BB3   Dinsdag      13.30 - 12.30 MB2