Praktische informatie

Op tijd starten
Binnen het montessorionderwijs is het een goed gebruik dat de kinderen 's morgens op tijd en rustig het lokaal in komen, de leerkracht een hand geven, even persoonlijke contact hebben en aan het werk gaan. 
Op onze school kan dit ook, omdat de leerkrachten al om 8.15 uur in de groep zijn; de kinderen zijn welkom op school vanaf 8.15 uur. Uw kind heeft dan alle tijd om zelfstandig zijn spullen op te bergen en in de klas met een werkje te beginnen.
In het belang van de rust en de ruimte verzoeken wij u om op de gang afscheid te nemen van uw kind. Het kind begroet vervolgens de leerkracht en gaat zelfstandig aan het werk.
De leerkracht is er 's morgens voor de kinderen. Het is storend voor de klas als er kinderen te laat binnen komen, ook voor het betreffende kind is het niet prettig als het te laat binnen komt. Wij verzoeken u dan ook om op tijd te komen. Op deze manier start de groep rustig,  kunnen de lessen echt om 8.30 uur beginnen en gaat er geen kostbare onderwijstijd verloren.
In de onderbouw is op vrijdagochtend gelegenheid om even mee de klas in te komen. In de middenbouw is deze gelegenheid er op woensdagochtend. De andere ochtenden willen wij de kinderen zelfstandig laten beginnen met hun werk.  Voor een gesprek met de leerkracht kunt u na schooltijd een afspraak maken. 

Trakteer lekker en gezond

Coronamaatregel: vanwege de kans op verspreiding van het Coronavirus worden er momenteel geen tractaties uitgedeeld.


Als uw kind jarig is en het mag trakteren, wilt u dan een traktatie meegeven die gezond is, zoals fruit, of iets hartigs? Dit is beter voor het gebit en de gezondheid van de kinderen. Ook  de leerkrachten waarderen een gezonde traktatie!

Beleid mobiele telefoons en tablets 
Steeds vaker lopen leerlingen rond met mobiele telefoons. In de pauzes kunnen kinderen het internet opgaan, waarbij er geen controle is op wat zij daarmee doen of opzoeken op internet. Er kunnen foto's en filmpjes gemaakt worden die soms ongewenst zijn. Dit vinden wij onverantwoord. Het gebruik of het zichtbaar/hoorbaar in bezit hebben van een mobiele telefoon door leerlingen in de school is gedurende de lessen (dus ook in de pauzes) niet toegestaan, tenzij er toestemming is gegeven door de leerkracht.
Heeft uw kind een mobiele telefoon bij zich voor het gebruik buiten schooltijd, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal van telefoons. U kunt, als u uw kind wilt bereiken voor dringende zaken, altijd bellen naar school. Ons telefoonnummer is 0317-412296. De telefoon aan laten staan onder schooltijd en tijdens de pauze is dus echt niet nodig.

Huisdieren op school 
Het is uit gezondheidsoogpunt verboden huisdieren mee te nemen naar school, omdat kinderen last kunnen hebben van allergieën. Daarnaast willen wij risico vermijden met honden. Hoe lief uw hond ook is, je weet nooit wat hij doet in een drukke omgeving. Ook om één lijn in de school te houden, maken wij geen onderscheid tussen kleine en grote honden. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u uw hond niet mee de school in neemt.  In een enkel geval wordt voor een les/spreekbeurt een uitzondering gemaakt op deze regel, mits het de gezondheid van de kinderen in de betreffende klas niet schaadt.

Verkeersveiligheid
Voor de veiligheid van de kinderen en om verkeersopstoppingen te voorkomen, is het belangrijk dat ouders hun auto niet (of zo min mogelijk) parkeren in de straten die grenzen aan de school zelf. Evenmin is het toegestaan uw auto langs de gele strepen voor de ingangen van de school te parkeren, zelfs als u alleen uw kind afzet of ophaalt. Voor de hoofdingang is er een kiss-and-ridestrook, waar u kort mag stilstaan om uw kind uit of in te laten stappen. Er mag langer geparkeerd worden op de grote de parkeerplaats naast het onderbouwplein. Maakt u daar alstublieft gebruik van. Grotere fietsen, met bakken voorop en dergelijke, mogen bij de kleuteringang op de weg bij de gele streep voor de stoep geparkeerd worden, mits er voor de kinderen voldoende zicht op het verkeer op de weg blijft. Het spreekt voor zich dat er op het schoolplein alleen gespeeld en gelopen mag worden. Er mag niet op de stoep en op het plein gefietst worden.

Luizenpreventie
Op onze school wordt in de week volgend op een vakantie altijd gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen.
Hoe pakken wij dit samen aan? Tijdens schoolvakanties lijken de luizen vaak in het niets te verdwijnen, om kort na de vakantie weer vol energie tussen de hoofdharen te verschijnen. Ouders kunnen er samen voor zorgen dat we op onze school zo min mogelijk last hebben van deze kleine kriebelaars. Onze luizenouders helpen u daarbij met plezier! Ook dit schooljaar worden de koppies van alle kinderen weer regelmatig nageplozen. Dit wordt aangekondigd in de wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u uw kind alstublieft thuis vooraf controleren op luizen of neten (eitjes) en het melden als u iets vindt aan de leerkracht? De natkammethode - het doorkammen van nat haar met crèmespoeling en een luizenkam - werkt daarbij het beste. Het beleid van de school is, dat bij het signaleren van lopende luizen, u door de school gebeld wordt, met het verzoek om uw kind direct thuis te behandelen; zo proberen we verdere verspreiding te voorkomen. Voor vragen of advies bij het kiezen van de juiste antiluizenshampoo of -lotion kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek, drogist of bij een van de luizenouders. Uiteraard kunt u natuurlijk zelf ook altijd aansluiten om te helpen met pluizen, graag zelfs! Tegelijkertijd komt u als ouder eens op een heel andere manier in de groepen, wat erg leuk is. Als ik luizen heb ontdekt, wat dan? Neem dan de volgende stappen:
  • Meld bij de leerkracht dat u hoofdluis heeft geconstateerd.
  • Controleer alle gezinsleden.
  • Behandel alle gezinsleden die echt hoofdluis hebben.