Vrije dagen en vakanties

Studie(mid)dagen en vakantierooster 2020 - 2021

14 oktober
19 t/m 23 oktober
3 november
9 december
21 december t/m 1 januari
4 februari
22 t/m 26 februari
30 maart
2 t/m 5 april
27 april
3 t/m 14 mei
21 t/m 24 mei
16 juni
19 juli t/m 29 augustus
Studiedag, alle leerlingen hebben vrij
Herfstvakantie
Studiemiddag, alle leerlingen hebben vrij vanaf 12.00 uur
Studiemiddag, alle leerlingen hebben vrij vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie
Studiedag, alle leerlingen hebben vrij
Voorjaarsvakantie
Studiemiddag, alle leerlingen hebben vrij vanaf 12.00 uur
Paasweekeinde
Koningsdag
Meivakantie
Studiedag met aansluitend Pinksterweekeinde
Studiedag, alle leerlingen hebben vrij
Zomervakantie