Op tijd starten

Binnen het montessorionderwijs is het een goed gebruik dat de kinderen 's morgens op tijd en rustig het lokaal in komen, de leerkracht een hand geven, even persoonlijke contact hebben en aan het werk gaan. 
Op onze school kan dit ook omdat de leerkrachten al om 8.15 uur in de groep zijn; de kinderen zijn welkom op school vanaf 8.15 uur. Uw kind heeft dan alle tijd om zelfstandig zijn spullen op te bergen en in de klas met een werkje te beginnen.

In het belang van de rust en de ruimte verzoeken wij u om op de gang afscheid te nemen van uw kind. Het kind begroet vervolgens de leerkracht en gaat zelfstandig aan het werk.

De leerkracht is er 's morgens voor de kinderen. Het is storend voor de klas als er kinderen te laat binnen komen, ook voor het betreffende kind is het niet prettig als het te laat binnen komt. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op tijd te komen. Op deze manier start de groep rustig,  kunnen de lessen echt om 8.30 uur beginnen en gaat er geen kostbare onderwijstijd verloren.

In de onderbouw is op vrijdagochtend gelegenheid om even mee de klas in te komen. In de middenbouw is deze gelegenheid er op woensdagochtend. De andere ochtenden willen wij de kinderen zelfstandig laten beginnen met hun werk. Natuurlijk mag u aan het eind van de dag even bij uw kind in de groep komen kijken. Voor een gesprek met de leerkracht kunt u na schooltijd een afspraak maken.