Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is, wordt u verzocht dit telefonisch door te geven
tussen 8.00 en 8.30 uur.
Kinderen die onder schooltijd ziek worden mo­gen na­tuurlijk naar huis, maar
ze moeten wel door hun ouder/verzorger op school worden opgehaald.
Wij laten een kind niet zonder begeleiding van een volwassene naar huis gaan, tenzij u daar als ouder expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Wanneer een kind tijdens schooltijd naar een arts of spe­cialist moet geldt hetzelfde.
Het kind moet altijd door de ouder/ver­zorger van school worden opgehaald.
Wilt u besmettelijke ziekten alstublieft altijd doorgeven aan de leer­kracht?