Verkeersveiligheid

Voor de veiligheid van de kinderen en om verkeersopstoppingen te voorkomen, is het belangrijk dat ouders hun auto niet (of zo min mogelijk) parkeren in de straten die grenzen aan de school zelf. Evenmin is het toegestaan uw auto langs de gele strepen voor de ingangen van de school te parkeren, zelfs als u alleen uw kind afzet of ophaalt!

Voor de hoofdingang is er een kiss-and-ridestrook, waar u kort mag parkeren om uw kind uit of in te laten stappen. Er mag langer geparkeerd worden op de parkeerplaats van het voormalige uitvaartcentrum 't Hooge Heem. Maakt u daar alstublieft gebruik van.

Grotere fietsen, met bakken voorop en dergelijke, mogen bij de kleuteringang op de weg bij de gele streep voor de stoep geparkeerd worden, mits er voor de kinderen voldoende zicht op het verkeer op de weg blijft. Het spreekt voor zich dat er op het schoolplein alleen gespeeld en gelopen mag worden. Er mag niet op de stoep en op het plein gefietst worden.