Bestuur

Het schoolbestuur Stichting Partners in Primair Onderwijs (PPO De Link) vormt het bevoegd gezag van 11 openbare basisscholen in de Gemeenten Renkum, Rhenen en Wageningen. Met aandacht voor het eigen karakter van de scholen, werken we samen aan een vitaal en zichtbaar openbaar basisonderwijs in de regio.

Het doel van de stichting is, om voor de circa 2000 leerlingen, kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, met evenredige aandacht voor onderwijs en ontwikkeling. Naast vergroting van kennis en vaardigheden, zien we het ook als onze taak om leerlingen besef bij te brengen van belangrijke waarden en normen, zoals tolerantie, samenwerking, respect en verantwoordelijkheid. Waar de scholen zorg dragen voor de onderwijskundige en pedagogische kwaliteit, zorgt PPO De Link voor goede randvoorwaarden op het gebied van personeel, huisvesting en financiën. Voor verder informatie verwijzen wij naar http://www.ppodelink.nl/