Praktische informatie

Op tijd starten

Binnen het montessorionderwijs is het een goed gebruik dat de kinderen 's morgens op tijd en rustig het lokaal in komen, de leerkracht een hand geven, even persoonlijke contact hebben en aan het werk gaan. Op onze school kan dit ook, omdat de leerkrachten al om 8.15 uur in de groep zijn. De kinderen zijn welkom op school vanaf 8.15 uur. Uw kind heeft dan alle tijd om zelfstandig zijn spullen op te bergen en in de klas met een werkje te beginnen. In het belang van de rust en de ruimte verzoeken wij u om buiten afscheid te nemen van uw kind. Het kind begroet vervolgens de leerkracht en gaat zelfstandig aan het werk.
De leerkracht is er 's morgens voor de kinderen. Het is storend voor de groep als er kinderen te laat binnen komen, ook voor het betreffende kind is het niet prettig als het te laat binnen komt. Wij verzoeken u dan ook om op tijd te komen. Op deze manier start de groep rustig, kunnen de lessen echt om 8.30 uur beginnen en gaat er geen kostbare onderwijstijd verloren. Voor een gesprek met de leerkracht kunt u na schooltijd een afspraak maken.
 

5-gelijke-dagen model

Wij hebben het 5-gelijke-dagenmodel als rooster. Alle dagen gaan de kinderen van 8.30 - 14.00 uur naar school; hierbij hebben wij een inloopkwartier van 8.15 - 8.30 uur.
 

Eten en spelen

De kinderen hebben twee keer een 'eet/drink pauze'; het zogenaamde 10-uurtje en de lunch. Dit nuttigen heeft meestal wat meer tijd nodig; daar wordt rekening mee gehouden. Verder spelen alle kinderen een half uur buiten tussen de middag, tenzij het regent. Dan blijven de kinderen in hun eigen lokaal. Het spelen gaat onder begeleiding van de medewerkers van "Haasje-Over"; de organisatie die de pleinwacht verzorgt bij ons op school.
Naast dit half uur, spelen de onderbouw (OB) groepen elke dag nog een moment buiten, of krijgen ze gymles in de speelzaal.
Verder is het goed om te vermelden dat er ook in de midden- en bovenbouw (MB en BB) voldoende beweging(svrijheid) is gedurende de montessoriwerktijd. Bij ons op school zijn de kinderen actief aan het werk met materialen op kleedjes, hebben ze elke keer hun 'loopje' als er een nieuw werkje gepakt moet worden, mogen ze samenwerken, enz. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de gym- en muzieklessen, andere (creatieve) vakken en projecten, waarbij de kinderen fysiek actief zijn.

Hoe wordt het toezicht geregeld tijdens de pauze en waarom vragen wij een vrijwillige pleinwachtbijdrage?
Waar het voorheen heel normaal was dat ouders betaalden voor de opvang, blijkt het met een 5-gelijke-dagen model wettelijk ineens anders geregeld te zijn. We nemen u mee in de uitleg waarom wij als school een vrijwillige bijdrage vragen voor het regelen van het toezicht tijdens de pauzes: volgens de arbeidstijdenwet en de CAO hebben de teamleden recht op een half uur pauze vóór 14.00 uur. Voor de kwaliteit van ons onderwijs is rust voor de kinderen erg belangrijk, maar rust en even pauze voor de leerkrachten ook. Deze wettelijke richtlijnen volgen wij dus ook met het 5-gelijke-dagen model. Voorheen gebeurde dit met hulp van de Overblijfvereniging die bestond, omdat alle ouders meteen lid werden zodra hun kind op school kwam. Met de overgang naar het 5-gelijke-dagen model vervalt de constructie met de vereniging. Dit heeft te maken met wetgeving:

Wat geeft de wet/Rijksoverheid aan ten aanzien van TSO op de basisschool: 
"Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de tussen schoolse opvang (TSO), als ouders hierom vragen. Scholen kunnen hiervoor vrijwilligers inschakelen. Dat zijn meestal ouders. Scholen kunnen de tussen schoolse opvang ook uitbesteden. Bijvoorbeeld aan een organisatie voor kinderopvang. Het schoolbestuur bespreekt met de ouders hoe de school het overblijven regelt.
Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en soms van het eten. De school/ TSO vereniging mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. Meestal gaat het om enkele euro's per dag. De MR moet met het bedrag instemmen.
Op scholen met een continurooster (het 5 gelijke dagen model) moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. De school is ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. De school verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake van tussen schoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd."

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/kan-mijn-kind-tussen-de-middag-overblijven-op-de-basisschool
De wetgeving aangaande de TSO/continurooster/ arbeidstijdenwet en de nieuwe CAO, lijken tegenstrijdig en  elkaar 'te bijten'. De nieuwe CAO (die vanuit de overheid is vastgesteld) stimuleert de scholen een 5 gelijke dagen model  te hanteren, maar als je dit wilt doen als school, moet je zelf uitzoeken hoe je dit gaat bekostigen:

-  óf je zet toch de leerkrachten in voor de TSO, dan betalen zij 'de prijs'; dit staat haaks op de arbeidstijdenwet die aangeeft dat er (terecht!) pauze geregeld moet worden.
-  óf je organiseert het als school met een externe partij die de TSO regelt en om het te betalen zou je geld onttrekken dat voor het onderwijs bedoeld is. Er komt namelijk niets bij aan geld; het zou ongeveer een halve leerkracht baan kosten en ten koste gaan van de kwaliteit van ons onderwijs.
-  óf je organiseert het als school toch met een externe partij, maar dan vragen we een vrijwillige bijdrage aan u als ouders, waarbij het risico van tekorten bij de school ligt.

U begrijpt dat wij dit niet ten koste willen laten gaan van de kwaliteit van ons onderwijs en de leerkrachten ook graag 'rechtop' willen houden. Tegelijkertijd willen wij ook dat het toezicht goed geregeld is voor de veiligheid en het welzijn van alle kinderen. Wij zijn dan ook blij dat uit de ouderpeiling bleek, toen wij overgingen naar het vijf gelijke dagen model, dat bijna alle ouders die het kunnen betalen, ook bereid zijn om een vrijwillige bijdrage van € 145, -- per jaar per kind, te betalen om het toezicht tijdens de pauzes te kunnen bekostigen. U ontvangt hierover een aparte brief.
 

'Haasje-Over' verzorgt het toezicht op het plein

We werken samen met 'Haasje-Over' (www.haasje-over.com) die het toezicht verzorgt, met Shelley Pattiasina als coördinator. Shelley is bereikbaar op het volgende e-mail adres: info@haasje-over.com. 
 

Trakteer lekker en gezond

Als uw kind jarig is en het mag trakteren, wilt u dan een traktatie meegeven die gezond is, zoals fruit, of iets hartigs? Dit is beter voor het gebit en de gezondheid van de kinderen. Ook de leerkrachten waarderen een gezonde traktatie!
 

Beleid mobiele telefoons en tablets 

Steeds vaker lopen leerlingen rond met mobiele telefoons. In de pauzes kunnen kinderen het internet opgaan, waarbij er geen controle is op wat zij daarmee doen of opzoeken op internet. Er kunnen foto's en filmpjes gemaakt worden die soms ongewenst zijn. Dit vinden wij onverantwoord. Het gebruik of het zichtbaar/hoorbaar in bezit hebben van een mobiele telefoon door leerlingen in de school is gedurende de lessen (dus ook in de pauzes) niet toegestaan, tenzij er toestemming is gegeven door de leerkracht. Heeft uw kind een mobiele telefoon bij zich voor het gebruik buiten schooltijd, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal van telefoons. U kunt, als u uw kind wilt bereiken voor dringende zaken, altijd bellen naar school. Ons telefoonnummer is 0317-412296. De telefoon aan laten staan onder schooltijd en tijdens de pauze is dus echt niet nodig.
 

Huisdieren op school 

Het is vanuit gezondheidsoogpunt verboden huisdieren mee te nemen naar school, omdat kinderen last kunnen hebben van allergieën. Daarnaast willen wij risico's vermijden met honden. Hoe lief uw hond ook is, je weet nooit wat hij doet in een drukke omgeving. Ook om één lijn in de school te houden, maken wij geen onderscheid tussen kleine en grote honden. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u uw hond niet mee de school in neemt.  In een enkel geval wordt voor een les/spreekbeurt een uitzondering gemaakt op deze regel, mits het de gezondheid van de kinderen in de betreffende klas niet schaadt.
 

Verkeersveiligheid

Voor de veiligheid van de kinderen en om verkeersopstoppingen te voorkomen, is het belangrijk dat ouders hun auto niet (of zo min mogelijk) parkeren in de straten die grenzen aan de school zelf. Evenmin is het toegestaan uw auto langs de gele strepen voor de ingangen van de school te parkeren, zelfs als u alleen uw kind afzet of ophaalt. Voor de hoofdingang is er een kiss-and-ridestrook, waar u kort mag stilstaan om uw kind uit of in te laten stappen. Er mag langer geparkeerd worden op de grote de parkeerplaats naast het onderbouwplein. Maakt u daar alstublieft gebruik van. Grotere fietsen, met bakken voorop en dergelijke, mogen bij de kleuteringang op de weg bij de gele streep voor de stoep geparkeerd worden, mits er voor de kinderen voldoende zicht op het verkeer op de weg blijft. Het spreekt voor zich dat er op het schoolplein alleen gespeeld en gelopen mag worden. Er mag niet op de stoep en op het plein gefietst worden.
 

Luizenpreventie

Op onze school wordt in de week volgend op een vakantie altijd gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen. Hoe pakken wij dit samen aan? Tijdens schoolvakanties lijken de luizen vaak in het niets te verdwijnen, om kort na de vakantie weer vol energie tussen de hoofdharen te verschijnen. Ouders kunnen er samen voor zorgen dat we op onze school zo min mogelijk last hebben van deze kleine kriebelaars. Onze luizenouders helpen u daarbij met plezier! Ook dit schooljaar worden de koppies van alle kinderen weer regelmatig nageplozen. Dit wordt aangekondigd in de wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u uw kind alstublieft thuis vooraf  controleren op luizen of neten (eitjes) en het melden als u iets vindt aan de leerkracht? De natkammethode - het doorkammen van nat haar met crèmespoeling en een luizenkam - werkt daarbij het beste. Het beleid van de school is, dat bij het signaleren van lopende luizen, u door de school gebeld wordt, met het verzoek om uw kind direct thuis te behandelen; zo proberen we verdere verspreiding te voorkomen. Voor vragen of advies bij het kiezen van de juiste antiluizenshampoo of -lotion kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek, drogist of bij een van de luizenouders. Uiteraard kunt u natuurlijk zelf ook altijd aansluiten om te helpen met pluizen, graag zelfs! Tegelijkertijd komt u als ouder eens op een heel andere manier in de groepen, wat erg leuk is. Als ik luizen heb ontdekt, wat dan? Neem dan de volgende stappen:
 
  • Meld bij de leerkracht dat u hoofdluis heeft geconstateerd.
  • Controleer alle gezinsleden.
  • Behandel alle gezinsleden die echt hoofdluis hebben.