Waardering

Regelmatig wordt ons onderwijs gewaardeerd door de Onderwijsinspectie, de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) en het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei (SWV).

Hieronder vindt u de betreffende documenten:

Inspectierapport

Reflectieve Notitie NMV

Visitatierapport Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei