Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) bestaat dit jaar uit zes ouders en twee teamleden. De OR beschikt over een budget (de ouderbijdragen) en organiseert daarmee in samenwerking met het team door het hele jaar heen activiteiten. De OR heeft hierbij vooral een coördinerende taak.

Er zijn verschillende commissies, zoals de tuincommissie, de luizenouders, de bibliotheekouders, sport, enz.
Soms is het hard werken in zo'n commissie, maar het is ook altijd heel gezellig, en: nieuwe ouders zijn altijd welkom!

Alle OR-vergaderingen zijn openbaar, de OR publiceert de vastgestelde notulen op het prikbord bij de hoofdingang. Aan het begin van het schooljaar maakt de penningmeester van de OR de balans op van het voorgaande schooljaar in de zogenaamde begroting. Dit is de verantwoording van inkomsten en uitgaven. Tevens heeft u inzage in de jaarcijfers.