Pedagogisch Klimaat

Wij creëren in gezamenlijkheid een veilig pedagogisch klimaat. Het is daarom belangrijk dat wij als team dezelfde grondhouding hebben en naleven. Tevens verwachten wij dit ook van de ouders en overblijfkrachten. Hiervoor is een gezamenlijk kader nodig. Bij ons op school is dit ons 'Pedagogisch Klimaat' en onze 10 Gouden Regels. Deze zijn samen te vatten in de '3 V's': handel Veilig, Verantwoordelijk en Vriendelijk! 

U zult merken, wanneer u de school inkomt, dat dit echt werkt. Mocht het in uitzonderlijke gevallen toch nodig zijn, kunnen wij ons anti pestprotocol volgen. 

Hieronder vindt u de betreffende documenten:

Pedagogisch Klimaat

10 Gouden Regels

Anti Pest Protocol