De onderbouw

In een onderbouwgroep zitten volgens het montessoriprincipe kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar, oftewel groep 1 en 2. In schooljaar 2023-2024 starten wij met vier groepen:

In onderbouw 1 (OB1) staan Irma en Natasja voor de groep.
In onderbouw 2 (OB2) staan Marloes en Oesha voor de groep.
In onderbouw 3 (OB3) staan Rianne en Oesha voor de groep.
In onderbouw 4 (OB4) staan Juliëtte en Oesha voor de groep.

Maria Montessori heeft volgens haar eigen visie leermiddelen ontworpen die terug te vinden zijn in de groepen. Hieronder ziet u hiervan enkele voorbeelden. De oefeningen uit het dagelijks leven: kinderen kunnen bijvoorbeeld schep-, zeef- en schenkwerkjes oefenen, evenals vegen en afwassen.

 

 

Zintuiglijk materiaal

Maria Montessori schakelt de zintuigen in om het leerproces te ondersteunen. Hier ziet u de 'Roze toren' en de 'Bruine trap' als een reeks. Ook het werken met cilinders, effen of gekleurd, valt onder dit materiaal.

Schrijven

In een montessorischool gaat het schrijven aan het lezen vooraf. Kinderen werken met allerlei montessorimateriaal als indirecte voorbereiding op het schrijven. In de onderbouw wordt een start gemaakt met voorbereidende schrijfoefeningen, onder andere met schuurpapieren letters.

   


Lezen

Als kinderen een aantal letters kennen, kunnen ze al zinvolle combinaties van klanken samenstellen, ze maken dus woorden. Dit doen ze met letters uit letterdozen of bijvoorbeeld met krijt op papier of het schoolbord.

 


Rekenen

Al spelenderwijs wordt tellen en getalbegrip geoefend met bijvoorbeeld de rekenstokken en de telbakjes. Oefeningen als deze doen de leerlingen vaak op een kleedje op de vloer, een bekend onderdeel van het Montessorionderwijs. 

 


Kosmisch onderwijs en opvoeding

Kosmisch onderwijs geeft het kind zicht op de ontwikkeling van het universum en het leven op aarde. Het kind wordt zich bewust van zijn plaats in en zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving. We gebruiken bij ons kosmisch onderwijs de aanpak van Da Vinci; voor meer informatie over deze methode verwijzen we naar de schoolgids. In de onderbouw staat het "Ik" centraal en gaat het over de wereld dicht bij het kind. Aan de hand van de seizoenen worden alle lessen en activiteiten aangeboden.

  

 


De 'hoeken'

In de hoeken (van het lokaal) kunnen de kinderen met elkaar spelen en bouwen, elk met een gevarieerd aanbod van materialen. Hierin kunnen de kleuters dagelijks naar hartenlust spelen, experimenteren en ontdekken. De hoeken worden aangepast per thema of seizoen.

 

De aandachtstafel

De aandachtstafel is een vast onderdeel in het lokaal. Op deze tafel vindt het kind materialen, werkjes en middelen waardoor het geprikkeld wordt om te ontdekken. Voor de onderbouw is de tafel voornamelijk gericht op de seizoenen of sluit het aan bij een thema.