Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, wordt u verzocht dit telefonisch door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur.

Gebruikt u hier voor alstublieft ons algemene nummer, 0317-41 22 96. LET OP: Als de lijnen bezet zijn, hoort u geen 'in-gesprek-toon', maar gaat de telefoon gewoon over. Blijft u het alstublieft proberen, want wij nemen echt op! 

Een mailtje of appje naar de leerkracht van uw kind is niet voldoende, aangezien die 's ochtends aandacht aan de groep moet geven, mogelijk zelf afwezig is en er een vervanger voor de klas staat. Als blijkt dat een leerling na 9.00 uur niet aanwezig is gaan wij nabellen.

Wilt u besmettelijke ziekten altijd doorgeven aan de leerkracht? Kinderen die onder schooltijd ziek worden, mogen natuurlijk naar huis maar zij moeten wel door hun ouder/verzorger worden opgehaald. Wij laten een kind niet zonder begeleiding van een volwassene naar huis gaan, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Wanneer een kind tijdens schooltijd naar een arts of een specialist moet, geldt hetzelfde. Het kind moet altijd door de ouder of verzorger van school worden opgehaald.