Jeugdgezondheidszorg

GGD

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (hierna afgekort als JGZ) ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van kinderen. U kunt bijvoorbeeld denken aan niet goed groeien, horen of sociaal-emotioneel achterblijven.
Tot vier jaar wordt deze zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf vier jaar neemt de JGZ van GGD Gelderland-Midden (onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) deze zorg over. Hier werken assistenten van de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten samen aan de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar.
Alle kinderen worden in het kalender jaar dat ze 6 en 11 jaar worden, gezien voor een standaard screening op school. Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen spreekuren. U kunt hiervoor ook zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website: https://ggdgm.nl/kinderen-4-12-jaar

Het GGD-team op onze school voor dit schooljaar is:
  • Doktersassistente: Gaby Badenbroek
  • Jeugdarts: Marjonne Weenk
  • Jeugdverpleegkundige: Linda Thiele

Startpunt

Er is nu één centraal punt voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden: het Startpunt. U kunt er terecht met grote en kleine vragen of om iets te bespreken waar u niet zeker over bent, zoals: mijn kind eet slecht, het luistert niet, komt moeilijk aan vriendjes, enz. U kunt een afspraak maken voor een gesprek, of uw vraag voorleggen tijdens het telefonisch spreekuur. De gesprekken zijn gratis en er is geen verwijzing nodig. Er zijn inloopspreekuren en buiten het inloopspreekuur is het altijd mogelijk een afspraak te maken, voor verdere informatie verwijzen wij naar de website: https://www.wageningen.nl/activiteiten/inloop-jeugd-en-gezin-10/