De middenbouw

Informatie over de middenbouw

In een middenbouw groep zitten volgens het montessoriprincipe kinderen van 6, 7 en 8 jaar bij elkaar, oftewel groep 3/4/5. Op onze school zijn momenteel vier middenbouw groepen. in schooljaar 2023-2024 staan de volgende leerkrachten voor de groep:

In middenbouw 1 (MB1) staan Natasja  en Annemieke voor de groep.
In middenbouw 2 (MB2) staan Natasha en Kamilla voor de groep.
In middenbouw 3 (MB3) staan Petra en Natasja voor de groep.
In middenbouw 4 (MB4) staan Astrid en Oesha voor de groep.
 

Start van de dag

In de middenbouw wordt verwacht dat de leerlingen 's morgens al weten welke werkjes zij die dag willen gaan doen.
 

Rekenen

De leerlingen werken op verschillende manieren met de leerstof. Daarbij worden montessorimaterialen gebruikt, zoals in onderstaande rekenlesjes:
 

 


Lezen en schrijven

In de middenbouw gaat het lees- en schrijfproces uit de onderbouw verder. De leesontwikke­ling wordt op de voet gevolgd door de leerkracht. De leerling laat zelf zien welke letters, woorden en zinnen hij al kent. In de verschillende werkvormen van het technisch lezen is de leerstof in leespakketten verdeeld.

 

 

    

'Taal: doen!-kast'

Voor de leerlingen is er volop keuze uit de 'Taal: doen!-kast'. Alle leerlingen kunnen zo in eigen tempo en op eigen niveau zelfstandig aan de slag. Zodra de leerlingen lezen en schrijven beheersen, wordt een begin gemaakt met spelling. De leerkrachten bieden individuele lesjes over het maken van opstellen en verhalen, begrijpend lezen, ontleden en woordbenoemen.

 

 
 
 
   
Verder wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmaterialen en methoden die voor het montessori onderwijs worden aangepast. Ook werken leerlingen met iPads; zij maken gebruik van educatieve programma's en leren globaal welke mogelijkheden digitale informatiemedia hebben.

Kosmisch onderwijs

Kosmisch onderwijs, waar in de onderbouw een begin mee wordt gemaakt, komt ook in de  middenbouw veelvuldig aan de orde met een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van onderwerpen en materialen. In de middenbouw wordt de kosmische lijn van de onderbouw lijn voortgezet. De thema's van Da Vinci staan hierbij in het kader van "Ik en de wereld", waarbij er steeds meer kennis over de wereld waarin we leven wordt vergaard, van dichtbij het kind naar het grotere geheel. Wilt u meer lezen over de methode Da Vinci en ons kosmisch onderwijs in het algemeen, dan verwijzen we u naar de schoolgids.