Bewegingsonderwijs in midden- en bovenbouw

Elke middenbouw- en bovenbouwgroep heeft wekelijks bewegingsonderwijs in een gymzaal buiten de school. De lessen worden door een vakleerkracht verzorgd.

De groepen van de midden- en bovenbouw die om 8.30 uur een gymles hebben, starten om 8.15 uur bij gymzaal De Vlinder, Hollandseweg 7b, 6706 KN Wageningen, telefoon: 0317-420935. 

Verder verzoeken wij u dringend om te zorgen voor goede gymschoenen, sieraden thuis te laten en lange haren in een staart te doen. Tevens doucht de bovenbouw na de gymles; geeft u dus een handdoek mee. Dit alles vinden wij belangrijk in verband met de hygiëne en de veiligheid.
 

Hieronder volgt het gymnastiekrooster van 2023 - 2024:      

Bovenbouw   Middenbouw

maandag 

12.00 -13.30

BB1

 

vrijdag    

12.00 - 13.30

MB1

dinsdag      

10.00 - 11.30

BB2

 

maandag   

08.30 - 10.00

MB2

dinsdag       

12.00 - 13.30

BB3

 

maandag   

10.00 - 11.30

MB3

dinsdag       

08.30- 10.00

BB4

 

vrijdag       

12.00 - 13.30

MB4