Toetsbeleid

Om te zorgen dat we oog en oor hebben voor alle kinderen, worden de vorderingen van de kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan gevolgd. Dit gebeurt door de bevindingen en observaties van de leerkracht die de kinderen dagelijks meemaakt. Daarnaast nemen wij ook methode gebonden toetsen  en methode-onafhankelijke toetsen af om de cognitieve ontwikkeling te volgen. Uiteraard is de sociaal-emotionele ontwikkeling minstens zo belangrijk. Ook hiervoor gebruiken we een observatie-volgmodel om dit goed in kaart te brengen. Al deze gegevens samen, vormen een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling en de prestaties. Hierdoor zijn wij in staat om tijdig gerichte actie te ondernemen als hiertoe aanleiding is. Hier onder kunt u in de bijlage ons toetsbeleid vinden.
 

Toetsbeleid