Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, wordt u verzocht dit telefonisch door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur.

Wilt u besmettelijke ziekten altijd doorgeven aan de leerkracht? Kinderen die onder schooltijd ziek worden, mogen natuurlijk naar huis maar zij moeten wel door hun ouder/verzorger op school worden opgehaald.
Wij laten een kind niet zonder begeleiding van een volwassene naar huis gaan, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Wanneer een kind tijdens schooltijd naar een arts of een specialist moet, geldt hetzelfde. Het kind moet altijd door de ouder of verzorger van school worden opgehaald.