Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, wordt u verzocht dit telefonisch door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur.
Wilt u besmettelijke ziekten altijd doorgeven aan de leer­kracht? Kinderen die onder schooltijd ziek worden mo­gen na­tuurlijk naar huis, maar zij moeten wel door hun ouder/verzorger op school worden opgehaald. Wij laten een kind niet zonder begeleiding van een volwassene naar huis gaan, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Wanneer een kind tijdens schooltijd naar een arts of spe­cialist moet geldt het zelfde. Het kind moet altijd door de ouder/ver­zorger van school worden opgehaald.