Ontwikkelingsmateriaal

Het lesmateriaal werd door Maria Montessori ontwikkelingsmateriaal genoemd.
De kinderen werken met behulp van het materiaal aan hun eigen ontwikkeling.
Het materiaal vormt een belangrijk onderdeel van de 'voorbereide omgeving'.
Het materiaal dient als hulpmiddel voor leerling en leerkracht.
De kinderen ervaren dat een handeling gevolgd wordt door inzicht en kennis.
Het kind kan zelf bepalen of het materiaal nodig heeft.
Montessori's bekende zegswijze "Leer mij het zelf doen" illustreert de functie van het materiaal.

Ontwikkelingsmateriaal moet aan bepaalde eisen voldoen om montessorimateriaal te mogen heten.
Deze eisen zijn onder meer dat het materiaal er aantrekkelijk uitziet, dat het een zelfcontrolerend karakter heeft en dat het de mogelijkheid biedt het kind steeds ingewikkeldere handelingen te laten verrichten.
Datgene waar het materiaal de aandacht op vestigt moet duidelijk naar voren komen; dit wordt ook wel 'de isolatie van de eigenschap' genoemd.
Mede door het gebruik van het materiaal, verwerven de kinderen in de loop van hun ontwikkeling een grote mate van zelfstandigheid.